Coupon Premium - Prezzi


TROVA LO STRUMENTO
ISIN EMITTENTE TIPO SOTTOSTANTE
Filtra risultati
Filtra risultatiCODICE
ISIN
SOTTOSTANTE CEDOLA SOGLIA
CEDOLA
SCADENZA DENARO LETTERA TS KID
IT0005240962 NASDAQ100 60% 18.02.2022 102,55 103,55
IT0005282204 EURO STOXX 50 60% 16.09.2022 100,70 101,70
IT0005311912 EURO STOXX 50 60% 16.12.2022 99,85 100,80
IT0005319170 BASKET INDEX 01_18 70% 20.01.2023 100,00 100,95
IT0005327033 EURO STOXX 50 60% 17.03.2023 103,40 104,40